Dịch vụ Hỗ Trợ Khách Hàng

Thủ Tục Đặt in Hóa Đơn


Khi đến đặt in hóa đơn, khách hàng cần chuẩn bị các thủ tục sau:
1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Có xác nhận của phường, xã, thời gian 3 tháng gần nhất).
2. Giấy đăng ký mã số thuế (Có xác nhận của phường, xã, ... thời gian 3 tháng gần nhất).
3. Bản sao giấy CMND người đến đặt in hóa đơn (Có xác nhận của phường, xã, ... thời gian 3 thàng gần nhất).
4. Giấy giới thiệu người đến đặt in hóa đơn.
5. Hợp đồng đặt in hóa đơn được ký bởi người đại diện theo pháp luật hoặc
     người được ủy quyền (kèm bản sao giấy ủy quyền).
(Điền đầy đủ thông tin bên đặt in Hóa đơn theo giấy phép đăng ký kinh doanh,
  điền nội dung công việc theo nhu cầu đặt in hóa đơn)
(Các bản sao còn lại đều được ký bởi người đại diện theo pháp luật và
  đóng dấu công chứng sao y bản chính của công ty)


Chú ý: Khi đến nhận hóa đơn Quý Khách vui lòng mang theo Biên bản hủy và biên bản thanh lý hóa đơn.
Thủ tục phát hành hóa đơn
  - Sau khi in xong, chúng tôi giao hàng cùng với 02 bộ hóa đơn
  “Mẫu” mang số 0000000 để quý khách làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn.
  - Tham khảo mẫu Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn kèm theo.


  -  Hồ sơ thông báo nộp cơ quan thuế 05 ngày trước khi sử dụng gồm:
01 bộ hóa đơn mẫu đủ các liên được in chính thức mang số 0000000 có đóng dấu “Mẫu” do Cty Triển Minh cung cấp cho quý khách, cùng 02 bản chính Thông báo phát hành hoá đơn ký tên, đóng dấu.
   - Sau khi nộp quý khách giữ lại 01 bản Thông báo có xác nhận của Cơ quan Thuế.